Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2014
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Προϊστάμενος: 2310 547914 Γραμματεία: 2310 547912
Υγειονομική Περίθαλψη: 2310 547903 Μηχανογράφηση: 2310 547904
Λογιστήριο: 2310 547904ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΟΥΣ 2014

Παρακαλούνται οι ΜΕΤΟΧΟΙ – ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ που επιθυούν να στείλουν τα παιδιά τους ηλικίας 6 - 14 ετών (έτος γέννησης 2000-2008) στις Κατασκηνώσεις θερινής περιόδου 2014, να υποβάλουν στο ΤΑΜΕΙΟ αίτηση συετοχής μέχρι 20/06/2014.
Εάν δεν υποβληθεί η ως άνω αίτηση, το ΤΑΜΕΙΟ δεν θα καταβάλει τη σχετική δαπάνη [Άρθρο 23 Υγειονοικού Κανονισού].
Οι αποδείξεις παροχής υπηρεσιών και οι σχετικές βεβαιώσεις από τις Κατασκηνώσεις θα πρέπει να υποβληθούν στην υπηρεσία του Τ.Υ.Δ.Θ το αργότερο μέχρι
30/09/2014.
.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Ο Τ.Υ.Δ.Θ. δεν θα εκκαθαρίζει και δεν θα καταβάλλει δαπάνες σε περίπτωση συμμετοχής τέκνου σε Κατασκηνώσεις ΜΗ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΕΣ με το Ε.Τ.Α.Α [σχετικός πίνακας συμβεβλημένων Κατασκηνώσεων με το Ε.Τ.Α.Α θα αναρτηθεί προσεχώς]..ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΤΟΥΣ 2013

Ασφαλιστικές εισφορές αμίσθων δικηγόρων και εμμέσων μελών

Ασφαλιστικές εισφορές εμμίσθων δικηγόρων

ΠΡΟΣΟΧΗ : θα πρέπει να συμπληρωθεί από τον εντολέα το έντυπο "Κατάσταση Απασχολουμένων Δικηγόρων και Βεβαίωση Αποδοχών".

Σε περίπτωση που ο εντολέας δεν έχει απογραφεί ή υπάρχουν μεταβολές στα στοιχεία υποβάλλει και το έντυπο "Απογραφικό Δελτίο Εντολέα".

Τα έντυπα θα τα βρείτε στην επιλόγη Έντυπα. και μπορούν να σταλούν είτε ηλεκτρονικά στο eisfores.tydth@etaa.gr   είτε με FAX στο 2310547925 είτε ταχυδρομικά στην διεύθυνση Δωδεκάνησου 10Α, 54626 Θεσσαλονίκη.


ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ (e-mails)

Σας ενημερώνουμε ότι οι νέες διεθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mails) της υπηρεσίας μας είναι οι : 

info.tydth@etaa.gr

eisfores.tydth@etaa.gr

logistirio.tydth@etaa.gr

grammateia.tydth@etaa.gr

perithalpsi.tydth@etaa.gr

Οι παλιές διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mails) θα συνεχίσουν να ισχύουν ώς την Δευτέρα 25/11/2013.ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

Παρακαλούνται οι ασφαλισμένοι του Ε.Τ.Α.Α./Τ.Υ.Δ.Θ. , προκειμένου να τους χορηγηθούν παροχές σε χρήμα από τον «Λογαριασμό Παροχών σε Χρήμα» του Ε.Τ.Α.Α., όπως προσέλθουν στα γραφεία της υπηρεσίας μας για κατάθεση των σχετικών δαπανών (αιτημάτων) μέχρι την 30/11/2013.

Ειδικότερα:

1. Για δαπάνη παιδικών κατασκηνώσεων και για όσους ασφαλισμένους έχει εγκριθεί η σχετική αίτηση συμμετοχής, θα πρέπει να προσκομίσουν εντός της ανωτέρω προθεσμίας θεωρημένη απόδειξη και βεβαίωση για τις ημέρες συμμετοχής του τέκνου στην κατασκήνωση.

2. Για δαπάνη βρεφονηπιακών σταθμών περιόδου 01/09/2012 έως 30/06/2013 και για όσους ασφαλισμένους έχει εγκριθεί η σχετική αίτηση συμμετοχής, θα πρέπει να προσκομίσουν εντός της ανωτέρω προθεσμίας θεωρημένες μηνιαίες αποδείξεις βρεφονηπιακών σταθμών.

3. Για την χορήγηση επιδομάτων κύησης – λοχείας ισχύει η ίδια ανωτέρω προθεσμία της 30/11/2013 για υποβολή των σχετικών αιτήσεων και την προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ήτοι ληξιαρχικής πράξης γέννησης τέκνου και εξιτηρίου.

4. Για τις λοιπές παροχές σε χρήμα, ήτοι έξοδα κηδείας , επίδομα ασθενείας και επίδομα οίκοι επιμέλειας-φροντίδας, ισχύει η ίδια ανωτέρω ημερομηνία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών, για πραγματοποιηθέντα έξοδα μέχρι και σήμερα.

Σχετικά με την συμμετοχή του Τομέα σε έξοδα βρεφονηπιακών σταθμών για την περίοδο 01/09/2013 έως 30/06/2014 θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Για χορήγηση παροχών σε χρήμα σε συνταξιούχους, διευκρινίζεται ότι οι σχετικές δαπάνες θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι 12/11/2012.

Θεσσαλονίκη 22/10/2013

Εκ του Τμήματος Ασφάλισης Παροχών του Τ.Υ.Δ.Θ.Παραλαβή Αποδείξεων από Παρόχους Υγείας (Νοσηλείων, εξετάσεων, επισκέψεων)

Οι αποδείξεις από παρόχους υγείας (για νοσήλεια, εξετάσεις, επισκέψεις) που αφορούν διάστημα πρίν την 12η Νοεμβρίου 2012, θα παραλαμβάνονται μέχρι 11-11-2013.


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΕΟΠΥΥΤελευταία Νέα...  (Διαβάστε όλα τα Νέα)