Κυριακή 26 Μαρτίου 2017
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Προϊστάμενος: 2310 547914 Γραμματεία: 2310 547912
Εισφορές / Παροχές: 2310 547903 Μηχανογράφηση: 2310 547904
Λογιστήριο: 2310 547904ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΤΟΥΣ 2016

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4387/2016 από 01/01/2017 ο Τομέας Υγείας Δικηγόρων Θεσσαλονίκης του Ε.Τ.Α.Α εντάσσεται στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α).

Λόγω της ανάγκης προσαρμογής των πληροφοριακών συστημάτων του Τ.Υ.Δ.Θ στον νέο Φορέα, η παραλαβή των βιβλιαρίων ενσήμων έτους 2016 (εξόφληση των ασφαλιστικών εισφορών έτους 2016) θα πραγματοποιηθεί από 09/01 – 28/02/2017 και κατά τις ώρες: 08.00΄ – 13.00΄

Ασφαλιστικές εισφορές αμίσθων δικηγόρων (Εγκύκλιος 1 / 2016)

Ασφαλιστικές εισφορές εμμίσθων δικηγόρων (Εγκύκλιος 2 / 2016)

ΠΡΟΣΟΧΗ :

Η ασφαλιστιή εισφορά των Δικηγόρων που απασχολούνται με ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ πρέπει να καταβληθεί κατά τα 2/3 απο τον εντολέα ως την 31/1/2017 και κατά το 1/3 από τον Δικηγόρο ως 28/2/2016.

Θα πρέπει να συμπληρωθεί από τον εντολέα το έντυπο "Κατάσταση Απασχολουμένων Δικηγόρων και Βεβαίωση Αποδοχών" και να σταλεί στον ΤΥΔΘ.

Σε περίπτωση που ο εντολέας δεν έχει απογραφεί ή υπάρχουν μεταβολές στα στοιχεία υποβάλλει και το έντυπο "Απογραφικό Δελτίο Εντολέα".

Τα έντυπα θα τα βρείτε στην επιλογή Έντυπα. και μπορούν να σταλούν είτε ηλεκτρονικά στο eisfores.tydth@etaa.gr   είτε με FAX στο 2310547925 είτε ταχυδρομικά στην διεύθυνση Δωδεκάνησου 10Α, 54626 Θεσσαλονίκη.Τελευταία Νέα...  (Διαβάστε όλα τα Νέα)