Τρίτη 1 Δεκεμβρίου 2015
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Προϊστάμενος: 2310 547914 Γραμματεία: 2310 547912
Εισφορές / Παροχές: 2310 547903 Μηχανογράφηση: 2310 547904
Λογιστήριο: 2310 547904ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ Ν.4321/2015ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΕ ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 01/01/1993 (άρθρο 39, Ν.4331/15)

Η παρούσα διάταξη (άρθρο 39 του Ν.4331/15) καταργείται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της, ήτοι από 2/7/2015 (παρ.3 άρθρο 21 Ν.4337/2015 ΦΕΚ 129Α/17-10-2015)
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΕΤΟΥΣ 2015-2016

Παρακαλούνται οι ΜΕΤΟΧΟΙ - ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ που επιθυμούν να στείλουν τα παιδιά τους στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς περιόδου 01/09/2015 - 30/06/2016 (γεννηθέντα το 2011 και εξής), να υποβάλουν στα Γραφεία του Τ.Υ.Δ.Θ. αίτηση συμμετοχής έως 30/10/2015.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν δεν υποβληθεί η ως άνω αίτηση, δεν θα καταβληθεί η σχετική δαπάνη.


Τελευταία Νέα...  (Διαβάστε όλα τα Νέα)