Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2016
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Προϊστάμενος: 2310 547914 Γραμματεία: 2310 547912
Εισφορές / Παροχές: 2310 547903 Μηχανογράφηση: 2310 547904
Λογιστήριο: 2310 547904ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΕΤΟΥΣ 2016-2017

Παρακαλούνται οι ΜΕΤΟΧΟΙ - ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ που επιθυμούν να στείλουν τα παιδιά τους στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς περιόδου 01/09/2016 - 30/06/2017 (γεννηθέντα το 2012 και εξής), να υποβάλουν στα Γραφεία του Τ.Υ.Δ.Θ. αίτηση συμμετοχής από 01/09/2016 έως 31/10/2016.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν δεν υποβληθεί η ως άνω αίτηση, δεν θα καταβληθεί η σχετική δαπάνη.


ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΤΟΥΣ 2015

Με την υπ' αριθμ. 29-9-2016 απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. η προθεσμία για την καταβολή της ασφαλιστικής εισφοράς έτους 2015 ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ μέχρι 30/11/2016 (28/09/2016)

1. Παραλαβή ασφαλιστικών βιβλιαρίων έτους 2015 (11/12/2015)

2. Ασφαλιστικές εισφορές αμίσθων δικηγόρων και εμμέσων μελών (Εγκύκλιος 1 / 2015)

3. Ασφαλιστικές εισφορές εμμίσθων δικηγόρων (Εγκύκλιος 2 / 2015)

ΠΡΟΣΟΧΗ :

Η ασφαλιστιή εισφορά των Δικηγόρων που απασχολούνται με ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ πρέπει να καταβληθεί κατά τα 2/3 απο τον εντολέα ως την 31/1/2016 και κατά το 1/3 από τον Δικηγόρο ως 29/2/2016.

Θα πρέπει να συμπληρωθεί από τον εντολέα το έντυπο "Κατάσταση Απασχολουμένων Δικηγόρων και Βεβαίωση Αποδοχών" και να σταλεί στον ΤΥΔΘ.

Σε περίπτωση που ο εντολέας δεν έχει απογραφεί ή υπάρχουν μεταβολές στα στοιχεία υποβάλλει και το έντυπο "Απογραφικό Δελτίο Εντολέα".

Τα έντυπα θα τα βρείτε στην επιλογή Έντυπα. και μπορούν να σταλούν είτε ηλεκτρονικά στο eisfores.tydth@etaa.gr   είτε με FAX στο 2310547925 είτε ταχυδρομικά στην διεύθυνση Δωδεκάνησου 10Α, 54626 Θεσσαλονίκη.

4. Η εισφορά των ασκουμένων Δικηγόρων για το Α' Εξάμηνο του 2016 ανέρχεται στα 162,50 € και πρέπει να καταβληθεί ως την 29/01/2016.ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ Ν.4321/2015ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΕ ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 01/01/1993 (άρθρο 39, Ν.4331/15)

Η παρούσα διάταξη (άρθρο 39 του Ν.4331/15) καταργείται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της, ήτοι από 2/7/2015 (παρ.3 άρθρο 21 Ν.4337/2015 ΦΕΚ 129Α/17-10-2015)
Τελευταία Νέα...  (Διαβάστε όλα τα Νέα)