Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2017
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4387/2016 από 01/01/2017 ο Τομέας Υγείας Δικηγόρων Θεσσαλονίκης του Ε.Τ.Α.Α έχει ενταχθεί  στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α), www.efka.gov.gr.

Τα
νέα e-mail της υπηρεσίας είναι :

dief.tydth@efka.gov.gr

grammateia.tydth@efka.gov.gr

personnel.tydth@efka.gov.gr

Τα τηλέφωνα επικοινωνίας είναι :

    Προϊστάμενος Τμήματος : 2310547914

                 Γραμματεία-Μητρώο - Πρωτόκολλο: 2310547912

                 Εισφορές - Ασφαλισιμότητα - Παροχές σε Χρήμα : 2310547903

                 Μηχανογράφηση - Λογιστήριο : 2310547904

FAX : 2310547925ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΕΤΟΥΣ 2017-2018

Παρακαλούνται οι ΜΕΤΟΧΟΙ - ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ που επιθυμούν να στείλουν τα παιδιά τους στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς περιόδου 01/09/2017 - 30/06/2018 (γεννηθέντα το 2013 και εξής), να υποβάλουν στα Γραφεία του Τ.Υ.Δ.Θ. αίτηση συμμετοχής αποκλειστικά από 02/10 - 31/10/2017

 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι ασφαλισμένοι, οι οποίοι (οι ίδιοι ή οι σύζυγοι) δεν έχουν ωφεληθεί από προγράμματα ΕΣΠΑ ή οποιoδήποτε άλλο επιδοτούμενο πρόγραμμα.

 Εάν δεν υποβληθεί η ως άνω αίτηση, δεν θα καταβληθεί η σχετική δαπάνη.ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΤΟΥΣ 2016

Η παραλαβή των βιβλιαρίων ενσήμων έτους 2016 (εξόφληση των ασφαλιστικών εισφορών έτους 2016) θα πραγματοποείται έως 31/01/2018  ( Απόφαση 468 της 46/19-10-2017 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Φ.Κ.Α) και κατά τις ώρες: 08.00΄ – 13.00΄

Ασφαλιστικές εισφορές αμίσθων δικηγόρων (Εγκύκλιος 1 / 2016)

Ασφαλιστικές εισφορές εμμίσθων δικηγόρων (Εγκύκλιος 2 / 2016)

ΠΡΟΣΟΧΗ :

Η ασφαλιστιή εισφορά των Δικηγόρων που απασχολούνται με ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ πρέπει να καταβληθεί κατά τα 2/3 απο τον εντολέα ως την 31/1/2017 και κατά το 1/3 από τον Δικηγόρο ως 28/2/2016.

Θα πρέπει να συμπληρωθεί από τον εντολέα το έντυπο "Κατάσταση Απασχολουμένων Δικηγόρων και Βεβαίωση Αποδοχών" και να σταλεί στον ΤΥΔΘ.

Σε περίπτωση που ο εντολέας δεν έχει απογραφεί ή υπάρχουν μεταβολές στα στοιχεία υποβάλλει και το έντυπο "Απογραφικό Δελτίο Εντολέα".

Τα έντυπα θα τα βρείτε στην επιλογή Έντυπα. και μπορούν να σταλούν είτε ηλεκτρονικά στο personnel.tydth@efka.gov.gr  είτε με FAX στο 2310547925 είτε ταχυδρομικά στην διεύθυνση Δωδεκάνησου 10Α, 54626 Θεσσαλονίκη.Τελευταία Νέα...  (Διαβάστε όλα τα Νέα)